Novotel Bangkok IMPACT - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - วัดกู้ ปากเกร็ด

วัดกู้ ปากเกร็ด

วัดกู้ ปากเกร็ด เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีเรื่องเล่าอันน่าแสนเศร้าของพระราชวงศ์อยู่เบื้องหลังของวัดแห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแต่สมัยกรุงธนบุรี เล่ากันว่าผู้สร้างคือพญาเจ่ง หัวหน้าครอบครัวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ภายในวัดจึงมีศิลปแบบมอญซึ่งสามารถเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหาร วัดนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับพระนางเรือล่ม หรือ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งทรงพระครรภ์ในขณะนั้น เกิดอุบัติเหตุล่มในแม่น้ำเจ้าพระยาในคราวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานยังพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะแล่นมาถึงตำบลบางพูด เป็นเหตุให้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์สวรรคต สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพชรรัตน์สิ้นพระชนม์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงแก้วถึงแก่กรรม เนื่องจากสมัยนั้น กฏห้ามสามัญชนแตะต้องเชื้อพระวงศ์ได้จึงไม่มีใครกล้าลงไปช่วย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กฏนี้ถูกยกเลิกในที่สุดและชื่อของวัดกู้ก็มีที่มาจากโศกนาฏกรรมอันน่าแสนเศร้านี้นั่นเอง

วัดกู้ ปากเกร็ด  แม้จะเป็นหนึ่งในวัดหลาย ๆ วัดที่อยู่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยา แต่มีเพียงวัดกู้ที่กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ที่เชิญพระศพขึ้นที่วัดนี้เป็นการชั่วคราว ก่อนที่จะอัญเชิญพระศพสู่พระบรมมหาราชวังต่อไป ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดกู้จนถึงปัจจุบัน ศาลพระนางเรือล่ม ตั้งอยู่ภายในวัดกู้ มีอยู่ด้วยกัน 2 ศาล คือที่บริเวณริมแม่น้ำ ผู้คนมักนิยมนำชุดไทยมากราบไหว้ ส่วนอีกแห่งอยู่ภายในบริเวณวัด เป็นศาลดั้งเดิม ตั้งอยู่ใกล้พระพุทธรูปปางไสยาสน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร อายุหลายร้อยปี ประดิษฐานอยู่ที่วิหารแบบเปิดโล่งบริเวณทางเข้าวัด ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับวัด ซึ่งอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่มได้ถูกสร้างขึ้นอีกที่ที่พระราชวังบางปะอินนั่นเอง

วัดกู้ ปากเกร็ด  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตชุมชนของอำเภอปากเกร็ด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมายังวัดได้ด้วยรถยนต์ หรือจะมาทางเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาลงที่ท่าเรือปากเกร็ดก็ได้

สำหรับข้อมูลท่องเที่ยววัดกู้ ปากเกร็ด นั้น สามารถติดต่อข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์กงเซียสของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานีได้เลย

Address: อำเภอ ปากเกร็ด นนทบุรี

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89-%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%94
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close