Novotel Bangkok IMPACT - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ไม่ไกลจากริมแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ใช้เป็นสถานที่ทรงใช้ประทับแรมในฤดูร้อน ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่แปรพระราชฐานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเข้าชมได้ ภายในพระราชวังแบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐานชั้นใน เขตพระราชฐานชั้นนอกใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่าง ๆ ส่วนพระราชฐานชั้นใน สงวนไว้ให้แก่พระบรมศานุวงศ์เทานั้น

พระราชวังบางปะอิน มีสถาปัตยกรรมประยุกต์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตก ตัวอาคารต่าง ๆ มีความเป็นตะวันตกค่อนข้างสูง โดยมีสระน้ำตั้งอยู่ด้านหน้าและอาคารต่าง ๆ เรียงรายอยู่ภายในพระราชวัง โดยมีพระที่นั่งไอศวรรยทิพยอาสน์เป็นปราสาทอยู่กลางสระ สร้างในรัชกาลที่ 5 เดิมสร้างด้วยไม้ทั้งองค์ต่อมา รัชกาลที่ 6 โปรดฯให้เปลี่ยนเสาและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเดียวในบริเวณพระราชวังที่เป็นศิลปะไทยแท้

เขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังบางปะอินนั้น ประกอบไปด้วยศิลปะหลากหลาย พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียรซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกตรงข้ามกับสระน้ำ เป็นพระที่นั่งเรือนไม้หมู่ทั้งชั้นบนและชั้นล่างมีเฉลียงตามแบบชาเลตของสวิส ซึ่งได้อิทธิพลมาจากฝรั่งเศส ซึ่งยังคงใช้เป็นที่ประทับของพระบรมศานุวงศ์ไทยอยู่ จึงไม่ได้เปิดให้ประชนเข้าชม พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ พระที่นั่งองค์นี้มีนามเป็นภาษาจีนว่า “เทียน เม่ง เต้ย” (เทียน=เวหา, เม่ง=จำรูญ, เต้ย=พระที่นั่ง) ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “เก๋งจีน”  โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนในไทยสร้างถวาย รัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2432 ลักษณะเป็นพระที่นั่งศิลปะ แบบจีน ที่มีลายแกะสลักได้อย่างงดงามวิจิตรยิ่ง ปัจจุบันเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้

นอกจากนี้ ผู้มาเยือนพระราชวังบางปะอินต้องสังเกตุเห็นโบสถ์ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา  ด้านทิศใต้คนละฝั่งกับพระราชวังซึ่งนั่นคือ วัดนิเวศธรรมประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเลียนแบบโบสถ์ฝรั่ง เมื่อ พ.ศ. 2421 อาคาร และการตกแต่งทำแบบ โกธิค มีกระจกสีประดับ อย่างสวยงาม เมื่อเข้าชมพระราชวังบางปะอินแล้ว สามารถข้ามไปชมวัดนิเวศธรรมประวัติได้โดยกระเช้าสำหรับส่งผู้โดยสาร

 

สำหรับข้อมูลท่องเที่ยวพระราชวังบางปะอินนั้น สามารถติดต่อข้อมูลได้ที่เคาน์เตอร์กงเซียสของโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธานีได้เลย

Address: ถนนปราสาททอง, ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา, 13160

  • %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close