Novotel Bangkok IMPACT - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า สวนโมกข์กรุงเทพ คือเป็นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม จัดตั้งภายใต้มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้รับแรงบันดาลใจจากวัดสวนโมกข์ สุราษฎร์ธานีที่ใครๆก็รู้จักกันเป็นอย่างดี สถานที่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานงานพระพุทธศาสนา ผ่านงานปณิธาน และอุดมการณ์ของพุทธทาสภิกขุ ในการนำพาความถูกต้องและสันติสุขทั้งทางกาย จิตใจ และปัญญา ให้กลับคืนสู่สังคมมนุษยชาติ ด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา และรวบรวม ดูแล รักษา และจัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียนต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุ ตั้งอยู่ใน สวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟ ไม่ไกลจากตลาดนัดสวนจตุจักร

ชั้นหนึ่งของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เปิดโล่งรับลมธรรมชาติ มีร้านขายหนังสือธรรมะ ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านนอกของอาคารมีลานหินโค้งที่ปฏิบัติธรรมหน้าพระโพธิ์สัตว์ มีภาพพุทธประวัติที่จำลองมาจากภาพพุทธประวัติชุดแรกจากอินเดีย กึ่งกลางลานหินโค้งประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งจำลองแนวคิดจากลานปฏิบัติธรรม สวนโมกขพลาราม วัดธารน้ำไหล ห้องหนังสือและสื่อธรรมะ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมศึกษาธรรมะและผลงานของพุทธทาส  ศาลาธรรมชาติทางทิศตะวันออกเฉียงใต้คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ ด้านนอกมีภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติ ด้านในมีภาพปริศนาธรรม แต่ละภาพมีความหมายอย่างไร

สำหรับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ มีลักษณะเป็นอาคารกลางน้ำคล้ายหอไตรขนาดใหญ่ โดยเน้นรูปทรงที่เรียบง่ายสมถะ ใช้วัสดุราคาไม่แพง มีการออกแบบจำลองพื้นที่และองค์ประกอบ ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญจากสวนโมกขพลาราม เช่น สระนาฬิเกร์ ลานหินโค้ง โรงมหรสพทางวิญญาณ มาไว้ในบริเวณโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่เชื่อมโยงกันของทั้งสองสถานที่ และทำให้ผู้มาเยือนได้ระลึกถึงธรรมะและคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ หอจดหมายเหตุเปิดให้บริการทุกวัน และมีกิจกรรมระหว่างวันซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึงแก่นแท้แห่งธรรมะ

  • %e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%aa-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close