Novotel Bangkok IMPACT - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - วัดโพธิ์

วัดโพธิ์

วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ถือเป็นพุทธศาสนาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกรุงเทพมหานคร ถือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารของประเทศไทยซึ่งมีเพียง 6 วัดเท่านั้น เชื่อกันว่า วัดโพธิ์คือวัดแห่งแรกของบางกอก หลักฐานการตั้งวัดไม่เป็นที่ทราบแน่นอนแต่วัดมีมานานก่อนสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ในวัดมีพระพุทธรูปประดิษฐานกว่า 1,000 องค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ รัชกาลที่ 1 ทรงย้ายพระพุทธรูปมาจากวัดที่ทรุดโทรมจากสุโขทัยและอยุธยามา ราชธานีเดิมแห่งอาณาจักสยาม มาไว้ที่นี่ และจารึกวัดโพธิ์ก็ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็น 1 ใน มรดกความทรงจำแห่งโลก ในปี คศ. 2009

สิ่งที่น่าสนใจประการหนึ่งของวัดโพธิ์ ที่นี่คือต้นกำเนิดของวิชานวดแผนโบราณของไทย ในสมัยช่วงต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ ที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยและอายุรเวชศาสตร์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเปิดสรรพวิชาไทยแห่งแรก ซึ่งหลักฐานของวิชาการแพทย์แผนไทยนั้นได้ถูกบันทึกไว้ตามฝาผนังและในจารึกวัดโพธิ์ รวมถึงโรงเรียนแพทย์แผนโบราณก็ถูกจัดตั้งขึ้นปี คศ. 1955 และยังคงดำเนินการอยู่จนถึงทุกวันนี้ รูปปั้นหินฤาษีดัดตนที่เรียงรายในวัดก็เป็นหลักฐานบ่งชี้ชั้นดีของความเจริญรุ่งเรืองของแพทย์แผนไทยในสมัยนั้น ทุกวันนี้วัดโพธิ์เองก็ยังคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การวิชานวดแผนไทยแบบต้นตำรับ

ถ้ามาวัดโพธิ์ แล้วไม่ได้สักการะพระพุทธไสยาสถือว่ามาไม่ถึงวัดโพธิ์ พระพุทธไสยาสหรือที่เรียกติดปากกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องสะดุดตากับรูปของพระพุทธรูปที่แทบทุกโปสการ์ดที่ขายตามสถานที่ท่องเที่ยวจะต้องมีรูปนี้แทบทุกใบ พระพุทธรูปประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธไสยาสภายในเขตพุทธาวาส เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามโดยเฉพาะศิลปะการประดับมุกที่ฝ่าพระบาท ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนอนองค์ใหญ่ที่มีความงดงามเป็นเอกในบรรดาพระนอนด้วยกันเป็นที่เคารพสักการะ เลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

วัดเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สนใจเข้าชมตั้งแต่ 08.00 น. จนถึง 18.30 น. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียค่าชม 100 บาท

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9e%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close