Novotel Bangkok IMPACT - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - โครงการป่าในกรุง โดย ปตท.

โครงการป่าในกรุง โดย ปตท.


โครงการป่าในกรุง ตั้งอยู่ ถ.สุขาภิบาล 2 เป็นการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในที่ดินของ ปตท. ภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่จำนวน 12 ไร่ เพื่อเพิ่มอัตราพื้นที่สีเขียวและ เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ซึ่งในอนาคตป่านี้จะเติบโตและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เป็นรูปแบบการศึกษาและเรียนรู้ป่าในเมือง เชื่อมโยงและสร้างความใกล้ชิดระหว่างคนกับป่า

ดื่มด่ำธรรมชาติ สูดอากาศดีๆ ให้เต็มปอด ที่ “โครงการป่าในกรุง โดย ปตท.” ไม่ต้องออกจากกรุงเทพ

โครงการป่าในกรุง ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 6 กม. ถือเป็นโปรเจคท์ใหญ่ที่ ปตท. ต้องการมอบคืนพื้นที่สีเขียวกลับสู่ธรรมชาติ โครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อม ในโครงการยังสกายวอล์คที่พาดผ่านผืนป่า มองวิวสีเขียวสุดลูกลูกตา และ ”หอชมป่า”บริเวณโดยรอบสูง 23 เมตร ขึ้นไปแล้วมองลงมารับรองว่า แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าในกรุงเทพ ยังมีสถานที่แบบนี้อยู่ สัดส่วนของพื้นที่แบ่งเป็น พื้นที่ป่า 75% พื้นที่น้ำ 10% พื้นที่ใช้งาน 15% ในพื้นที่มีการจัดสรรให้มีพันธุ์ไม้ตามลักษณะป่าชนิดต่างๆ เช่น ป่าดิบที่ลุ่ม ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าน้ำกร่อย ป่าชายเลน ป่ารอบน้ำตก/เขาหินปูน ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกมีทั้งพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้พื้นเดิมของกรุงเทพมหานคร และพันธุ์ไม้ป่าตามประเภทป่าชนิดต่างๆ มีจำนวนกว่า 250 ชนิด

นอกจากผืนป่าแล้ว สิ่งน่าสนใจภายในโครงการป่าในกรุง อื่นๆ เช่น อาคารเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ โดยผนังอาคารทำด้วยวัสดุดินบดอัดธรรมชาติ การปออกแบบเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีประโยชน์ในเรื่องการต้านทานความร้อนสูง ซึ่งเป็นการช่วยกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร และลดภาระการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างในพื้นที่ รวมถึงเส้นทางทางเดินชมเรือนยอดและหอชมป่า เพื่อการใช้งานสำหรับการศึกษาเรียนรู้นั้น คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่ราว 15% โดยการออกแบบอาคารให้มี “ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม” มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และวัสดุที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและเป็นเทคโนโลยีสีเขียว

โครงการป่าในกรุง โดย ปตท. เปิดให้เข้าชมได้ฟรีทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์ ตั้งแต่ เวลา 09.00 -16.00 น. ซึ่งหากใครเบื่อการเดินเล่นที่ห้าง ลองมาความรู้เรื่องป่าและอากาศดีๆ ที่นี่ก็ไม่เลวเหมือนกัน

Novotel Bangkok IMPACT ☆☆☆☆


94 Popular Road, Banmai Subdistrict, Pakkred, 11120 Nonthaburi
Thailand
โทร: +66 2 833 4888
แฟกซ์: +66 (0) 2 833 4889

google_map
  • %e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87-%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%a2-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close