Novotel Bangkok IMPACT - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง

วัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง

วัดพระแก้ว เป็นที่เคารพบูชาของคนไทยและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ภายในพระบรมมหาราชวังมีความสวยงามด้วยกำแพงสีขาวที่ทอดยาว พระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นก่อนปี 1782 ซึ่งภายหลังรัชกาลที่ 1 ก็ได้มีการปรับขยายให้ใหญ่ขึ้น ด้านตรงข้างของพระบรมมหาราชวังมีสถานที่น่าสนใจที่ควรไปเยี่ยมชมอีกที่หนึ่งคือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นที่มีคุณค่าแก่การไปเยี่ยมชม และคุณยังสามารถเข้าชมห้องต่าง ๆ ในพระที่นั่งที่เปิดให้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย

พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วนั้นตั้งอยู่ที่เดียวกัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากสำหรับชาวต่างชาติ ในส่วนของพระบรมมหาราชวังนั้นมีการก่อสร้างที่สวยงาม วัดพระแก้วมีชื่อเสียงในการเป็นวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทย ภายในวัดพระแก้วมีพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทย ผู้เข้าชมจะรู้สึกเหมือนได้อยู่ในเมืองสวรรค์ที่สวยงาม เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึง 15.30 น.

Address:  Na Phra Lan Rd, Phra Nakhon, Bangkok, 10200

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close