Novotel Bangkok IMPACT - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม

ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำจากวัดโพธิ์คือ วัดอรุณราชวราราม สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง เป็นที่ซึ่งพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานก่อนย้ายไปที่วัดพระแก้ว เจดีย์ภายในวัดสร้างด้วยกระเบื้องสีสันสวยงามและภายในวัดอรุณยังมีเจดีย์ต่าง ๆ ที่ประดับเครื่องลายครามของจีนชิ้นเล็ก ๆ ที่สร้างอย่างสวยงาม เจดีย์กลางซึ่งมีความสูงกว่าตึก 20 ชั้น คือเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่เป็นวิวที่สวยงามากที่ทุกคนจะได้เห็น

Address: 158 ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

  • %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close